História a súčasnosť TJ AC Nitra

Organizovaná telovýchovná činnosť v Nitre spadá do obdobia pred rokom 1909. Hral sa futbal, robilo sa zápasenie, plávanie, šerm, tenis , neskôr ľadový - tzv. kanadský hokej a iné.
Snahy po jednom - ale silnom telovýchovnom spolku vyústili v roku 1923 do založenia Nitrianskeho atletického klubu pod názvom: AC NITRA. Prvým predsedom AC Nitra stal JUDr. Ivan Lange. Registrácia bola robená na Nitrianskej župe (u župana Janka Jesenského). AC mal svoje športoviská od svojho zrodu najmä na Sihoti - zápasníci a volejbalisti v tzv. Sokolovni.

Skoro po 2.svetovej vojne činnosť AC Nitra znovu plne ožila. Po roku 1948 však došlo k viacerým zmenám a tým aj k „povinným zmenám názvu" tohto najstaršieho a najvýznamnejšieho športového spolku v Nitre.

Názov AC Nitra sa musel vymazať a menil sa na : Slavoj, potom Slovan Národné výbory Nitra, Slovan Združené podniky Nitra až v roku 1964 sa s prídavkom Telovýchovná jednota mohol vrátiť k svojmu pôvodnému menu: TJ AC Nitra. Predsedami TJ AC boli napr. Vojtech Krupa -riaditeľ Mlynov a pekární, Dr. Pavol Braxatoris - právnik, F. Masaryk- riaditeľ Plynární, Ján Tenkel - ekonomický námestník Reštaurácií PR. Vo výboroch TJ a jej jednotlivých športových oddielov sa vystriedali celé generácie riaditeľov a námestníkov nitrianskych závodov, či profesori z nitrianskych vysokých škôl.
Toto trvalo do roku 1976, kedy došlo k zlúčeniu dvoch Telovýchovných jednôt v Nitre : TJ Plastika a TJ AC Nitra a nová TJ niesla názov TJ Plastika Nitra až do roku 1990. Jej predsedom bol Ing. Štefan Pleva - riaditeľ n. p. Plastika, Na čele jednotlivých športových oddielov stáli znovu popredné osobnosti podnikov mesta napr. Albert Panák, Ing. Viliam Halla, Štefan Sapár, Ing. Ladislav Hupka, Ing. Štefan Valent ml., Ernest Ocelka, Viktor Červeňanský, RNDr. Štefan Novotný, Ing. Ivan Polónyi, Ing. Ladislav Szabo , Michal Buch, Ing. Jozef Chrenko atď.)

Táto TJ dostala štatút Telovýchovnej jednoty diferencovane riadenej z ÚV ČSZTV v Prahe. Bola zaradená medzi 45 telovýchovných jednôt vybraných v rámci celej republiky Pracovala na profesionálnej báze : medzi špičkových profesionálnych pracovníkov TJ patrili Milan Torok, Ing.Štefan Baťalík, Oľga Čalkovská, Eva Rapanová, Vojtech Papp, Mgr. Štefan Tvrdý, Betka Urbanová, Ambróz Michnáč, Štefan Kollárik, Štefan Havlíček, Ing. Jaroslav Jedlička , Jozef Čambal, a ďaľší.

 Vo futbale sa hrala 1. celoštátna alebo 2.celoštátna liga ČSSR, v hokeji sa hralo na špici SNL s postupmi a vypadnutiami z 1.celoštátnej ligy, vynikajúce úspechy aj na medzištátnych kolbištiach získavali ženy- hádzanárky ( 1.liga - majster ČSSR ), 1.ligu hrali stolní tenisti v SNL a v SNL a I celoštátnej lige účinkovali zápasníci -voľnoštýliari. Na úrovni SNL reprezentovali šachisti, na úrovni divízie tenisti. Veľmi dobré výsledky dosahovali na úrovni slovenských súťaží krasokorčuliari a moderné gymnastky. Aktívnu činnosť vyvíjal členskou základňou veľký oddiel turistiky. TJ mala ročne od 1900 aj viac než 2000 riadnych členov.

TJ AC organizovala medzinárodné stretnutia v takmer všetkých svojich športoch, zápasy Rapanovho pohára, Interpohára, Majstrovstvá ČSSR i SR. Významným podujatím sa stal Memoriál Jozefa Svitača v zápasení voľným štýlom s bohatou zahraničnou účasťou. Organizovalo sa niekoľko Pohárov Čsl. televízie v modernej gymnastike i Pohár Intervízie. Ocenením organizátorských schopností pracovníkov TJ pod vedením tajomníka TJ Ing. Baťalíka bolo nakoniec poverenie organizovaním Majstrovstiev sveta 20-ročných v ľadovom hokeji.

Do roku 1990 TJ vlastnila alebo spravovala tieto športové objekty:

  • futbalový štadión
  • tenisové kurty pod Hradom 
  • tenisovú herňu na Štefánikovej triede
  • turistickú ubytovňu slúžiacu aj pre sústredenia športovcov na Jelenci
  • športovú halu pri š.p. Plastika
  • a v plnej miere užívala Zimný štadión

V roku 1990 ako prvý vystúpil z TJ futbalový oddiel. Nový riaditeľ Plastiky Ing. Hausner oznámil tajomníčke TJ, že ďalej bude sponzorovať iba ženskú hádzanú. Valné zhromaždenie sa uznieslo na návrat k svojmu tradičnému menu TJ AC Nitra a jeho registrácia podľa nových zákonných ustanovení prebehla na Ministerstve vnútra SR 14.júna 1990 pod číslom : MV SR VVS /1-900/90-128 Štatistický úrad TJ AC pridelil IČO 681687. TJ AC si udržala právne nástupníctvo.

Predsedom TJ AC sa stal staronový skúsený funkcionár TJ Ján Tenkel ,ktorého v roku 1993 vystriedal Dr. Pavol Zentko, tajomníčkou dlhoročná profesionálna pracovníčka TJ Eva Rapanová, na funkcii ekonóma zostala pani Oľga Čalkovská. Neskôr z TJ pod tlakom n p. Plastika vystúpil oddiel ženskej hádzanej a stolno-tenisový oddiel. Pri rokovaniach o delimitácii výbor TJ AC dosiahol, že novoregistrovaná TJ Plastika prevzala pod svoje krídla aj oddiel modernej gymnastiky - pre ktorý bolo vybudované zázemie práve v športovej hale pri n. p. Plastika.

Trieštenie klubu pokračovalo ďalej pokračovalo a v máji 1993 sa osamostatnil aj oddiel ľadového hokeja a oddiel tenisu. TJ AC Nitra zostala cca 560 členná členská základňa v oddieloch zápasenia krasokorčuľovania ( vystúpil z AC v r.2003 ),turistiky a odbor RTVŠ ( rekreačná telesná výchova a šport ) Keďže TJ AC Nitra prešla so svojim sídlom zo Zimného štadióna do Telocviční Komenského na Parkovom nábreží č. 27, v ktorej budove boli vytvorené podmienky najmä pre úpolové športy, postupne pribúdali nové oddiely trendových ázijských bojových umení : wonhwado, nin jutsu, taek wondo, kick box , vale tudo , aikido a ju jutsu.

Súčasnosti má TJ AC Nitra má : 280 riadnych členov .

TJ AC riadi 7-členný Centrálny výbor TJ AC Nitra. Jeho aktuálne zloženie pre rok 2018 :

1.štatutárny zástupca - predseda TJ Mgr. Štefan Tvrdý
2.štatutárny zástupca - podpredseda TJ Vladimír Humay
3. člen - Ing. Ivan Molnár
4.člen - Mgr. Dušan Plešivčák
5.člen  Mário Martiš
6.člen Alena Ivančíková

Hlavným poslaním združenia je zabezpečovať podmienky na aktívne a profesionálne napredovanie hlavne úpolových športov, kde sú zabezpečené - dve trvalo uložené žinenky.

Pre oblasť rekreačného športu sú vytvorené podmienky v priestoroch veľkej telocvične.

 

Všetci, ktorých osloví naša myšlienka aktívneho športu a pohybu si môžu vybrať z ponuky našich oddielov.

Viac informácií o oddieloch získate v jednotlivých záložkách tejto stránky.

Posledná aktualizácia:  19.03.2018

O nás

Hlavným poslaním združenia je zabezpečovať podmienky na aktívne a profesionálne napredovanie hlavne úpolových športov.
Viac o nás sa dočítate tu.

Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook:

Kontakty

Všeobecné infotmácie o Telovýchovnej jednote AC Nitra, objednávaní Vám radi poskytneme tu:
Eduard Cerulík - správca telocvične
Ivan Molnár - správca telocvične
  acnitra(@)post.sk
  037/651 32 71
  Parkové nábrežie 882/27, 949 01 Nitra